மீள்குடியேற்றம், புனர்நிர்மாணம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சு

இலங்கை

 

English (United Kingdom)SinhalaTamil

உள்நுழைய

இங்கே உள்நுழைவதன்மூலம் புதிய அபிவிருத்திச் செய்திகள் மற்றும் திட்டங்கள் பற்றி உங்களுக்கு அறியத்தருவோம்

வருடாந்த முன்னேற்ற அறிக்கைகள்

எழுத்துருக்களை பதிவிறக்கம் செய்ய

English (United Kingdom)SinhalaTamil

Current Projects 2016

65,000 Permanent Housing Programme for Conflict Affected Families in the Northern and Eastern Provinces                           

Read more...

Notes on Performance 2015

Notes on Performance-2015

Click to view

Donor Consultation

Donor Consultation- Presentation

Click to Download

Please forward your Comments to info@resettlementmin.gov.lk

Bid Submission

Invitation for Bids for Office Space

Click to Download

Expressions of Interest

Invitation for Expressions of Intereset for constructing 65,000 Nos. Houses for Conflict Effected Families In Northern and Eastern Provinces in Sri Lanka

Click to Download - EOI 

NATIONAL POLICY ON DURABLE SOLUTIONS

National Policy on Durable Solutions for Conflict Affected Displacement      

Click to Download

தொலைநோக்கு / பணிக்கடமை

தொலைநோக்கு "மீள்குடியேற்றத்தின் பின்னர் சமூகத்திற்கும் தேசிய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பயனுறுதி வாய்ந்த முறையில் பங்களிப்புச் செய்யக்கூடிய திருப்திகரமான சமூகம்."
பணிக்கடமை "உள்ளக இடம்பெயர்ந்த மற்றும் தாயகம் திரும்பும் அகதிகளை கௌரவமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் மீள்குடியேற்ற வசதிகளை வழங்கிய பின்னர் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தினை மேம்படுத்துவதற்கான குடியிருப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் வாழ்வாத வசதிகள் வழங்கப்படுவதனை உறுதிப்படுத்தல்."

Current Events

Parliment Question 26.08.2016 Read More....

Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs Mr.D.M. Swaminathan attended the conference on 'Migration and IDPs in South Asia' Read More....

News Paper article published Read More....

Minister of Prison Reforms Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs, Hon. D.M. Swaminathan presented land ownership certificates to over 190 families living in Sidhambarapuram village in Vavuniya, on Thursday. 

Read More....

The Deparment of Civil Engineering of the Engineering Faculty of Peradeniya University conducting a study about the technical implications of the 65000 housing project in the North, has stated that the  Read More....

Visit of office bearers of SAARCLAW on a courtesy call on the Minister of Prison Reforms, Rehabilitaion, Resettlement and Hindu Religious Affairs Hon.D.M.Swaminathan on 14th June 2016

The office bearers of SAARCLAW made a courtesy call on the Minister of Prison Reforms, Rehabilitaion, Resettlement and Hindu Religious Affairs, Hon.D.M.Swaminathan on 14th June 2016. South Asian Association for Regional Co-operation in Law, Read More....

Speech to Parliament by Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs ....Read More....

Prime Minister Hon. Ranil Wickramasinghe graced the 107th International Rotary Convention.Read More....

Hon. Minister met IGP Pujith Wijesundara on Monday.The meeting was held to discuss the security situation in Jaffna.Read More....

Government of Japan provides financial assistance worth 2100million rupees to Jaffna University

Strengthing the long term economic coperation between the government of Japan ....Read More....

3rd Asia Pacific Regional Correctional Managers Conference - 2016

Speech of Hon. Minister D.M.Swaminathan....Read More....

Hon. Minister inspectiing the Sniffer dogs at Welikada Priison.Read More....

Hon. Minister attending the laying foundation stone for the Hindu Swami Cultural Centre.Read More....

Hon. Minister attending the Sampoor land releasing ceremony with.Read More....

அமைச்சர்

foto 2

மாண்புமிகு டி.எம்.சுவாமிநாதன் (பா.உ.) அவர்கள் 

State Minister

Hon. M.L.A.M. Hizbullah

Message from the Hon.State Minister

Secretary

 uri mr1503406078092

 

பி. சுரேஷ்

 

செயளாரின் செய்தி